Asanzo phủ nhận giao dịch với Sa Huỳnh và liên quan đến 14 công ty trung gian

Asanzo phủ nhận giao dịch với Sa Huỳnh và liên quan đến 14 công ty trung gian

VietTimes – Tại cuộc họp báo “Asanzo được minh oan” do chính doanh nghiệp này tổ chức mới đây, ông Trần Đức Hoàng – luật sư, tư vấn pháp lý của Asanzo tuyên bố Asanzo chỉ có mối quan hệ buôn bán hàng hóa với 14 công ty trung gian như báo chí nêu. Còn riêng đối với Sa Huỳnh, ông Hoàng khẳng định Asanzo thậm chí không hề có giao dịch nào.