Công trình kỳ vĩ xây cầu Kerch

Công trình kỳ vĩ xây cầu Kerch

Xây dựng cây cầu bắc qua eo biển Kerch là đề án kỳ vĩ về quy mô, độ phức tạp và thời hạn thi công. Địa bàn các công việc kiến thiết cầu được chia thành tám khu vực. Công tác thi công được triển khai đồng loạt.  Mốc thông luồng trên cầu Kerch dự kiến vào cuối năm 2018.