Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng tuổi lao động nhưng không được hạn chế chỗ làm việc của giới trẻ

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng tuổi lao động nhưng không được hạn chế chỗ làm việc của giới trẻ

VietTmes – Thảo luận về Bộ Luật lao động (sửa đổi), đồng tình với phương án tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng cho rằng nên cân nhắc nhu cầu việc làm cho giới trẻ và một bộ phận người lao động lớn tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc khi đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.