Sân khấu không thể đứng ngoài cuộc với cách mạng công nghiệp 4.0

Sân khấu không thể đứng ngoài cuộc với cách mạng công nghiệp 4.0

VietTimes -- Theo NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, chúng ta đang bước vào thời đại Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và sân khấu không thể đứng ngoài. Thậm chí, sân khấu phải đổi mới tư duy, thực hiện tính tiên phong, có tiếng nói phản biện, tính dự báo, dẫn dắt khán giả theo kịp thời đại.