Sốc: CNN nói Trung Quốc có thể ngắt toàn bộ lưới điện quốc gia của Philippines bất cứ lúc nào

Sốc: CNN nói Trung Quốc có thể ngắt toàn bộ lưới điện quốc gia của Philippines bất cứ lúc nào

VietTimes -- Đài CNN của Mỹ ngày 26 tháng 11 dẫn một báo cáo nội bộ do một cơ quan chính phủ đệ trình lên thượng nghị viện nói, lưới điện của Philippines hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc; trong trường hợp xảy ra xung đột có thể bị cắt điện bất cứ lúc nào. Báo cáo cũng đề cập việc lưới điện được lắp đặt thiết bị công nghệ của Huawei, các kỹ sư địa phương không đủ điều kiện để vận hành.