Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Sadeco

Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Sadeco

VietTimes - Ông Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty IPC và Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Sadeco có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty Sadeco.