Các doanh nghiệp Công nghệ Việt đã kiến nghị gì với Chính phủ?
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

Các doanh nghiệp Công nghệ Việt đã kiến nghị gì với Chính phủ?

VietTimes -- Trước lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc toàn bộ máy hành động để Việt Nam sớm bước lên “con tàu 4.0”, nhiều DN công nghệ đã bày tỏ sự sẵn sàng, đồng thời, kiến nghị Chính phủ cần tạo điều kiện để mỗi người dân và doanh nghiệp có cơ hội phát triển số nhanh hơn.