Hậu “cú sốc” Hà Giang, Bộ trưởng Nhạ đề nghị rà soát công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên cả nước

Hậu “cú sốc” Hà Giang, Bộ trưởng Nhạ đề nghị rà soát công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên cả nước

VietTimes – Người đứng đầu Bộ GDĐT khẳng định, Bộ này đã chủ động chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, rà soát kịp thời. Ông cũng nêu lại trong công văn một quyết tâm vốn đã thành khẩu hiệu: "kiên quyết nói không với tiêu cực, gian lận trong tổ chức thi và tuyển sinh”.