Đà Nẵng: Cơ sở lưu trú du lịch phát triển nóng, nảy sinh cạnh tranh không lành mạnh

Đà Nẵng: Cơ sở lưu trú du lịch phát triển nóng, nảy sinh cạnh tranh không lành mạnh

VietTimes -- Năm 2017, tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn là 693 cơ sở với hơn 28.700 buồng phòng. Tuy nhiên, sự phát triển tự phát của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đã bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh, làm nảy sinh những cạnh tranh không lành mạnh.