Tái cơ cấu DNNN: Các Bộ chưa thực sự quyết tâm?

Tái cơ cấu DNNN: Các Bộ chưa thực sự quyết tâm?

VietTimes -- Theo Chương trình công tác năm 2016, các Bộ phải trình để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 23 Nghị định, Quyết định và Đề án thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Trong đó, 6 tháng đầu năm phải trình 16 văn bản (17-Pv). Tuy nhiên, đến hết 28/6/2016 các Bộ đều chưa trình được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo Nghị định, Quyết định và Đề án theo Chương trình công tác 6 tháng.
Chủ tịch 'làm thuê'

Chủ tịch 'làm thuê'

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đem đến một hiện tượng thú vị: những chủ tịch quyền thế một thời bỗng chốc thành 'người làm thuê' và có thể mất ghế lúc nào không hay