Cisco Việt Nam có nữ Tổng giám đốc mới

Cisco Việt Nam có nữ Tổng giám đốc mới

Ngày 22/5, Cisco công bố bổ nhiệm bà Lương Thị Lệ Thủy Tổng giám đốc mới của Ciso Việt Nam, điều hành hoạt động của Cisco® tại thị trường. Bà Thủy gia nhập Cisco từ năm 2006, có trách nhiệm đề xuất và  thực hiện các chiến lược kinh doanh tại Việt Nam.