Để chụp ảnh đẹp hơn với điện thoại - Phần 2

Để chụp ảnh đẹp hơn với điện thoại - Phần 2

"Để chụp ảnh đẹp hơn bằng điện thoại - phần 1", chúng ta đã bàn về việc chọn chiếc điện thoại đúng ý và những yếu tố cơ bản cấu thành một bức ảnh. Phần này chúng ta bàn về một số chủ đề nhiếp ảnhmà camera điện thoại có thể làm được.