Mỗi khách hàng Viettel có một hạn chót để cập nhật thông tin thuê bao

Mỗi khách hàng Viettel có một hạn chót để cập nhật thông tin thuê bao

VietTimes -- Ngày 18/5, nhiều thuê bao Viettel nhận được tin nhắn yêu cầu bổ sung thông tin và ảnh chụp chân dung theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Trong tin nhắn có thông báo thời hạn cuối cùng phải bổ sung thông tin thuê bao là 2/6 và nếu người dùng không hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động có thể sẽ bị chặn một chiều.