Sao Khuê 2018: Nhiều sản phẩm tăng doanh thu gấp 2 nhờ ứng dụng công nghệ mới
Nhiều sản phẩm

Sao Khuê 2018: Nhiều sản phẩm tăng doanh thu gấp 2 nhờ ứng dụng công nghệ mới

VietTimes -- Danh hiệu Sao Khuê 2018 mở thêm hạng mục dành cho các Sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu trong xu hướng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV: AI, IoT, Big Data, RPA, VR, AR, in 3D… và đã có 13 đề cử, trong đó có 1 số sản phẩm sau khi đưa thêm các ứng dụng công nghệ mới vào doanh thu đã tăng trưởng gấp hơn 2 lần.