Đức sắp 'xử' Facebook

Đức sắp 'xử' Facebook

Cơ quan chống độc quyền Đức có thể tiến hành các bước đầu tiên trong cuộc điều tra chống lại hành vi thu thập thông tin của Facebook năm nay.