Xóa bỏ văn hóa lệ làng và văn hóa "bôi trơn" mới mong thúc đẩy kinh doanh liêm chính
Chủ tịch VCCI:

Xóa bỏ văn hóa lệ làng và văn hóa "bôi trơn" mới mong thúc đẩy kinh doanh liêm chính

VietTimes -- Theo TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI - các doanh nghiệp cần phải nhận thức rất đầy đủ, liêm chính là nền tảng tương tác giữa cộng đồng với Chính phủ. "Thúc đẩy kinh doanh liêm chính cần có sự nỗ lực đồng bộ, xóa bỏ văn hóa lệ làng và văn hóa bôi trơn", ông nói.