Olympic 2020: Nỗi lo Tokyo khi nhớ về Olympic 1940

Olympic 2020: Nỗi lo Tokyo khi nhớ về Olympic 1940

VietTimes -- Đến giờ duy nhất Thế vận hội Olympic 2020 là giải thể thao chưa bị tuyên bố hủy hoặc hoãn do đại dịch COVID-19. Nhưng có vẻ như cái chu kỳ 40 năm đen đủi của lịch sử Olympic vẫn đang ám ảnh mọi người.