NHNN không dành ưu ái đặc biệt cho Hoàng Anh Gia Lai

NHNN không dành ưu ái đặc biệt cho Hoàng Anh Gia Lai

Ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức xác nhận với phóng viên về việc cơ quan này sẽ trình Chính phủ phương án tái cơ cấu khoản nợ của Hoàng Anh Gia Lai để Chính phủ xem xét quyết định.