Google ra mắt Chrome 66 dành cho Windows, Mac, Linux, Android và iOS

Google ra mắt Chrome 66 dành cho Windows, Mac, Linux, Android và iOS

Google đã công bố quảng cáo trình duyệt Chrome 66 dành cho Windows, Mac, Linux, Android và iOS. Phiên bản cập nhật của trình duyệt Chrome này sẽ được triển khai trong vài tuần tới. Một trong số những tính năng mới trong Chrome 66 bao gồm các thay đổi về tự động chạy video, khả năng xuất mật khẩu và một số bản sửa lỗi bảo mật.