Thủ tướng “gióng chuông” báo động thực trạng mã độc tấn công máy tính Việt Nam

Thủ tướng “gióng chuông” báo động thực trạng mã độc tấn công máy tính Việt Nam

VietTimes -- Các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp khác nhau trong việc xử lý mã độc nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, khả năng chia sẻ thông tin thấp. Thực trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam hiện rất đáng báo động, nhiều trường hợp tấn công mã độc mà cơ quan chức năng không phản ứng kịp thời để phát hiện, phân tích, bóc gỡ.