'Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang', vì sao?

'Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang', vì sao?

Đến giờ tôi vẫn nhớ câu ngạn ngữ mà bố tôi hay nói từ hồi tôi còn nhỏ: 'Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang'. Tôi hỏi lại, vì sao như vậy? Bố tôi chỉ giải thích: 'Đình làng mình thờ chó đá, nhân gian thường tôn kính gọi chúng là Thần Khuyển hay Linh Khuyển'. Khi lớn lên tôi mới dần hiểu được câu đó, dù chưa cặn kẽ, khi được học sinh vật và các môn khoa học có liên quan.