Nguồn lao động cho tương lai nhìn từ công nghiệp 4.0

Nguồn lao động cho tương lai nhìn từ công nghiệp 4.0

Ông Grant Mcpherson, Tổng giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục New Zealand (ENZ) chia sẻ về những thay đổi đầy hứng khởi mà công nghiệp 4.0 sẽ mang lại, những thách thức của nó đối với toàn cầu, cũng như khả năng hợp tác trong giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand.