Tài xế Uber, Grab tuần hành đòi giảm chiết khấu: Vì sao nên nỗi?
"Đại chiến" taxi:

Tài xế Uber, Grab tuần hành đòi giảm chiết khấu: Vì sao nên nỗi?

VietTimes -- Việc tài xế Uber, Grab cùng đến trụ sở của Grab, Uber đòi giảm chiết khấu (vào ngày 15/1) vừa qua, nguyên nhân bên ngoài được đưa ra là do mức thu chiết khấu quá cao. Nhưng điểm lạ là việc này đã được áp dụng mấy tháng nay, và chỉ khi Sở GTVT Hà Nội cấm đường thì các tài xế mới chính thức đòi giảm chiết khấu.