Việt Nam: Sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm ở Biển Đông

Việt Nam: Sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm ở Biển Đông Analysis

VietTimes -- Theo chuyên gia Alexander Vuving viết trên National Interest, không một chiến lược đơn lẻ nào có thể miêu tả cách thức Việt Nam xử lý vấn đề Biển Đông. Thay vào đó, Việt Nam sử dụng rất nhiều cách tiếp cận với rất nhiều công cụ từ sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm, với ít nhất 7 chiến lược riêng biệt.