Mỹ: Đã đến lúc đương đầu với Bắc Kinh trên Biển Đông

Mỹ: Đã đến lúc đương đầu với Bắc Kinh trên Biển Đông Analysis

Trung Quốc tiếp tục những hành động gây hấn của mình ở Biển Đông. Từ việc đâm húc các tàu cá Việt Nam trên biển, tiếp tục bồi đắp các đảo nhân tạo thành các tiền đồn quân sự đã chứng minh Trung Quốc đang có những hành động hiếu chiến, tham lam và không tôn trọng các nước láng giềng.