Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0

Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0

VietTimes -- Chỉ thị nêu rõ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới