7 công nghệ đột phá không nhiều người biết đến

7 công nghệ đột phá không nhiều người biết đến

Một số công nghệ đột phá đôi khi đến chưa đúng thời, hoặc vì chưa đảm bảo được an toàn cho người dùng hay còn quá sớm để nói chắc chắn mà không được phổ cập rộng rãi tới công chúng. Hãy xem những công nghệ được các chuyên gia điểm mặt dưới đây.