Run tay với vàng cám

Run tay với vàng cám

Vàng cám thường được các tiệm vàng nhỏ lẻ mua để chế tác nữ trang từ nguồn trôi nổi trong nước, hoặc từ Trung Quốc, Campuchia... tuồn vào.