Hợp tác công – tư để bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
Khởi động Nhóm Công tác Kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu:

Hợp tác công – tư để bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

VietTimes -- Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, giảm chi từ tiền túi của người bệnh, tăng hiệu suất, hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế.