Năm 2018: Kiểm toán một loạt dự án BOT giao thông

Năm 2018: Kiểm toán một loạt dự án BOT giao thông

VietTimes – Đó là một phần nội dung chương trình kiểm toán năm 2018 vừa được ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước - ban hành. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán một loạt dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải sử dụng vốn ngân sách và vốn xã hội hóa.