Hà Văn Thắm muốn nhận tội cho thuộc cấp, xin tình tiết tăng nặng cho bản thân

Hà Văn Thắm muốn nhận tội cho thuộc cấp, xin tình tiết tăng nặng cho bản thân

VietTimes -- “Các bị cáo khác đều không có ai được hưởng lợi gì cả . Nên bị cáo xin nhận tội cho các bị cáo khác, nếu vì sự nhận tội này mà các đồng nghiệp của bị cáo không phải chịu tội thì bị cáo xin được nhận tội, thậm chí là ở mức cao nhất của tội cố ý làm trái. Xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, xem xét hoàn cảnh, động cơ, mục đích cho các đồng nghiệp của bị cáo mà tha cho họ”