Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang triển khai chậm 2 năm so với dự kiến

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang triển khai chậm 2 năm so với dự kiến

VietTimes -- Trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án 896, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình lưu ý, CSDL quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây dựng, chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai nhiệm vụ chưa nhịp nhàng.