Lính đặc công luyện tập tác chiến chống khủng bố

Lính đặc công luyện tập tác chiến chống khủng bố

Lữ đoàn Đặc công 113 luôn sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc địa bàn, các mục tiêu được phân công bảo vệ; phương án và kế hoạch bảo đảm chiến đấu; duy trì lực lượng trực đủ quân số, bảo đảm tốt vũ khí trang bị cơ sở vật chất, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.