Cấm WeChat: đòn hiểm của ông Donald Trump đối với Trung Quốc

Cấm WeChat: đòn hiểm của ông Donald Trump đối với Trung Quốc

VietTimes – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh hành chính vào ngày 6/8, ngoài việc cấm TikTok của ByteDance, ông cũng ra lệnh cấm tất cả người Mỹ hoặc công ty của Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến WeChat của công ty Tencent sau 45 ngày nữa. Điều này gây nên cú sốc đối với người Trung Quốc ở trong và ngoài nước...