Có phải cứ iPhone mã VN/A mới là máy chính hãng?

Có phải cứ iPhone mã VN/A mới là máy chính hãng?

VietTimes – Từ trước đến nay, nhiều người vẫn quan niệm rằng những chiếc iPhone có mã VN/A mới là máy chính hãng. Đây là mã mà Apple cấp cho những chiếc iPhone sản xuất cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nếu quan niệm iPhone chính hãng chỉ bó hẹp trong mã VN/A thì thực là sai lầm.