Đừng vội vã kết luận, chỉ trích, đổ lỗi khi ca bệnh 22 dương tính trở lại
BS Trưởng Khoa nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM:

Đừng vội vã kết luận, chỉ trích, đổ lỗi khi ca bệnh 22 dương tính trở lại

VietTimes – “Đừng vội chỉ trích, đổ lỗi cho công tác xét nghiệm, cách ly. Cũng không thể là người lành mang trùng. Chưa thể vội vã kết luận về ca bệnh 22 dương tính trở lại” – Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong -  Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM- nói về ca bệnh 22 dương tính trở lại sau 3 lần âm tính.