Kết luận điều tra gây sốc về MH-17 của Hà Lan

Kết luận điều tra gây sốc về MH-17 của Hà Lan

VietTimes-- Báo cáo của  CTIVD (Cơ quan kiểm soát các lực lượng đặc biệt) theo yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng các vấn đề về Vương quốc Hà Lan, Ủy ban Quốc phòng do lãnh đạo CTIVD ông Harm Brauer đọc trước Quốc hội Hà Lan kết luận điều tra về sự cố MH-17 vào ngày 22.01.2016