Loa phường rất quan trọng trong việc thông tin ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa

Loa phường rất quan trọng trong việc thông tin ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa

VietTimes -- Loa phường tuy đã hoàn thành sứ mệnh ở khu vực thành phố, nhưng vẫn cần phải duy trì và tăng cường tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ở những khu vực đó, khi có lũ lụt, thiên tai, loa phường đóng vai trò rất quan trọng trong việc thông báo thông tin cho bà con mà không phương tiện nào sánh kịp.