Chính phủ điện tử và tinh giản bộ máy hành chính: Không dễ làm được nếu không quyết tâm

Chính phủ điện tử và tinh giản bộ máy hành chính: Không dễ làm được nếu không quyết tâm

VietTimes -- Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam, nhiều bộ, ngành, địa phương đã chính thức vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, để chính phủ điện tử hoạt động hiệu quả thì bộ máy cán bộ cho nó cũng phải hiệu quả và tinh giản về mặt nhân sự. Cùng với việc đó là vấn đề phải có mức lương cạnh tranh thay vì một mặt bằng chung của các cơ quan nhà nước.