"Yểng nhoẻn miệng cười", "Thỏ có (...) vừa dài vừa to" trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

"Yểng nhoẻn miệng cười", "Thỏ có (...) vừa dài vừa to" trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

VietTimes – Thời gian gần đây, giới trí thức nói riêng và dư luận nói chung đang bức xúc về sách tiếng Việt lớp 1 Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các cuốn sách được cho là sử dụng nhiều từ ngữ khó hiểu, ngữ liệu phản cảm nhưng vẫn được phê duyệt.