Vì sao Apple không còn được xem là tấm gương điển hình cho sự sáng tạo?

Vì sao Apple không còn được xem là tấm gương điển hình cho sự sáng tạo?

Công ty nào mà bạn cho là sẽ phát triển nhanh hơn trong những năm tới: Apple hay Domino’s Pizza? Theo trực giác, chúng ta xem Apple là một công ty sáng tạo với văn hóa hướng tới tương lai và những ý tưởng đột phá, trong khi Domino Domino’s Pizza hoạt động trong một lĩnh vực truyền thống, nơi mà cơ hội tăng trưởng bị hạn chế.