Một thương vụ hợp tác giữa BIDV và An Phú

Một thương vụ hợp tác giữa BIDV và An Phú

VietTimes – An Phú và BIDV (cùng với HAGL) từng nhiều lần làm việc với Hà Tĩnh để phát triển dự án chăn nuôi. Nhưng sau đó, chủ đầu tư của dự án được xác định là Bình Hà, một pháp nhân không có quan hệ sở hữu gì bởi 3 doanh nghiệp này. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa BIDV với An Phú hay HAGL còn được duy trì thực sự trên nhiều dự án khác.
Một dự án không thấy trong báo cáo

Một dự án không thấy trong báo cáo

VietTimes -- Nói là không thấy trong báo cáo, bởi lẽ không khi nào thấy dự án được đề cập trong báo cáo tài chính, báo cáo thường niên hay những báo cáo mang tính đại chúng của những tập đoàn, công ty - mà phần đông công chúng vẫn gần như mặc định dự án này là của tập đoàn ấy, công ty ấy.