Các vi điều khiển AVR được hỗ trợ trong môi trường phát triển tích hợp MPLAB X

Các vi điều khiển AVR được hỗ trợ trong môi trường phát triển tích hợp MPLAB X

Những nhà thiết kế từng sử dụng vi điều khiển (MCU) PIC của Microchip và hệ sinh thái MPLAB để thiết kế, phát triển ứng dụng giờ đây có thể dễ dàng đánh giá và kết hợp với các vi điều khiển AVR vào các ứng dụng. Phần lớn các vi điều khiển AVR hiện nay được hỗ trợ thử nghiệm trên môi trường phát triển tích hợp (IDE) MPLAB X phiên bản 5.05 vừa được Microchip Technology Inc. cho ra mắt.