Quảng Ninh thí điểm bệnh viện thông minh

Quảng Ninh thí điểm bệnh viện thông minh

VietTimes -- Quảng Ninh triển khai thí điểm bệnh viện thông minh đảm bảo phục vụ bệnh nhân nhanh nhất, tốt nhất; đồng thời thực hiện chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh theo của chính phủ