Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói về Sơn Trà và công văn “yêu cầu xử lý“

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói về Sơn Trà và công văn “yêu cầu xử lý“

VietTimes -- Sau một loạt các diễn biến liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng lên tiếng bảo vệ Sơn Trà khỏi bê tông hóa, nhất là trong bối cảnh Đề án Quy hoạch Tổng thể Du lịch bán đảo Sơn Trà được thực thi. Ngày 8/6, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh đã trải lòng cùng VietTimes về hoạt động “Giải cứu Sơn Trà” của mình.