Giáo sư Harvard và lời khuyên cho Việt Nam

Giáo sư Harvard và lời khuyên cho Việt Nam

Năm 2015 Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng 7% thay vì 5,6% như dự báo của Ngân hàng Thế giới nếu Chính phủ xác định rõ mình muốn gì. Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn nhưng nhìn chung thuận lợi vẫn nhiều hơn, cơ hội phát triển tốt hơn.