Giải mã “cơn địa chấn” Emmanuel Macron - Tổng thống Pháp trẻ nhất lịch sử

Giải mã “cơn địa chấn” Emmanuel Macron - Tổng thống Pháp trẻ nhất lịch sử

Như một cơn địa chấn, Emmanuel Macron giành chìa khóa vào phủ tổng thống của hai đảng chính trị truyền thống tả - hữu ở Pháp một cách ngoạn mục. Vừa tròn một năm tuổi, phong trào tập hợp tả hữu En Marche (Tiến Bước) đang tiến hành một "cuộccách mạng nhung", vẽ lại bản đồ chính trị của nước Pháp.