Google nâng cấp thông báo xác thực 2 bước

Google nâng cấp thông báo xác thực 2 bước

Mặc dù xác thực 2 bước được xem là tính năng bảo mật giúp người dùng bảo vệ các tài khoản của mình an toàn, nhưng việc hiển thị quá ít thông tin trên thông báo xác thực lại là điểm yếu của tính năng này khi có người truy cập trái phép.