Australia xuất khẩu không khí cho Trung Quốc

Australia xuất khẩu không khí cho Trung Quốc

Hai doanh nhân từ Australia đã quyết định sử dụng nguồn dự trữ thiên nhiên của đất nước mình một cách hiệu quả, hay nói cách khác là kiếm tiền từ không khí, theo đúng nghĩa đen. Họ sẽ cung cấp tới Trung Quốc những bao đựng không khí của Australia.