Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương Updating

Ông Phan Đình Trạc, 58 tuổi, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Sáng 29-2, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiến hành lễ trao quyết định phân công ông Trạc nhận nhiệm vụ đứng đầu Ban Nội chính ngay tại trụ sở cơ quan này.